All rights reserved Yaacov Israel™ 2017

פרופיל חברה

:תחומי הפעילות והמומחיות שלנו כוללים בין היתר

 

הערכות שווי לצורך בטוחה למתן אשראי מבנקים מסחריים ובנקים למשכנתאות

ליווי פיננסי לפרויקטים ודוחות אפס לבניה ולתמ"א 38

חוות דעת מומחה לבתי משפט

(IFRS) הערכות שווי לבורסה לניירות ערך

ליווי עסקי ליזמות בתחומי המקרקעין

היטלי השבחה

(מיסוי מקרקעין (השגות לפי סעיף 49ז' לחוק מיסוי מקרקעין

ייעוץ והערכות שווי לחברות ציבוריות ופרטיות

.משרדנו נותן מענה בפריסה ארצית באמצעות נציגיה, שמאים מומחים לכל אזור גיאוגרפי

 :חברת ישראל יעקב שמאות וניהול מקרקעין בע"מ כלולה ברשימת השמאים המאושרים של הגופים הבאים

:מחלקת ליווי פרויקטים
בנק לאומי לישראל

בנק אגוד

(בנק דיסקונט (עפ"י אישור נקודתי

בנק ירושלים

חברת הביטוח הראל

חברת הביטוח הפניקס

מכלול התחדשות עירונית

קרן אקספו

קרן יסודות

קרן בונוס

קרן וולת'סטון

קרן טריא

סיגמא בית השקעות

טופ קפיטל מבית לידר שוקי הון

:בנקים מסחריים

בנק לאומי לישראל

בנק איגוד לישראל

בנק ירושלים

בנק מרכנתיל דיסקונט

(בנק הפועלים (עפ"י אישור נקודתי 

:בנקים למשכנתאות

אגף משכן - בנק הפועלים בע"מ

מזרחי טפחות

לאומי למשכנתאות

בנק דיסקונט לישראל בע"מ - אגף משכנתאות

(קבוצת הבינלאומי משכנתאות (אוצר החייל

אגוד למשכנתאות