All rights reserved Yaacov Israel™ 2017

אודות המשרד

 משרד שמאי מקרקעין | ישראל יעקב שמאות וניהול מקרקעין בע"מ

  הוקם בשנת 2000

.

.משרד ישראל יעקב שמאות וניהול מקרקעין מציע ללקוחותיו קשת רחבה של שירותים שמאיים, ייעוץ, ייזום וניהול מקרקעין

משרדנו מעניק ללקוחותיו שירותים מגוונים בתחום הנדל"ן, בין היתר: ליווי פרויקטים ודוחות אפס, חוות דעת לבנקים לצורך שעבוד למתן אשראי בנקאי (תקן 19 של הועדה לתקינה שמאית), הערכות שווי נכסים, שומות נגדיות להיטלי השבחה, שומות למיסוי מקרקעין (השגה לפי סעיף 49ז' לחוק מיסוי מקרקעין), טבלאות איחוד וחלוקה, דוחות לבורסה לניירות ערך           , פיצויי הפקעה וירידת ערך

.סעיף 197 לחוק התכנון והבניה), חוות דעת לבתי משפט ועוד)

משרדנו חרט על דגלו מתן שירות איכותי ללקוחותיו תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים של מקצועיות, יושרה, ואדיבות

.חוות הדעת של המשרד נערכות בהתאם לתקנים המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית, כאשר כל שלבי העבודה עוברים בקרה קפדנית

,משרדנו מעניק שירותים מקצועיים לרשות מקרקעי ישראל, בנקים וגופים מוסדיים, חברות בורסאיות, חברות כלכליות

.משרדי עורכי דין, יזמים, קבלנים ועוד

.

.

(IFRS)